Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom za poslovne studije u Banja Luci

Dana 22.10.2021. potpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije, sa sedištem u Banja Luci (Republika Srpska, BiH) i Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA, sa sedištem u Beogradu (RS). 

Leave a Reply

%d bloggers like this: