O nama

Osnivačka skupština IAFAA

Ko čini IAFAA?

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora

O Udruženju

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora – IAFAA je nezavisno, nevladino, neprofitno, nestranačko, stručno udruženje, osnovanо kao pravno lice na neodređeno vreme.

Mi smo vodeća organizacija forenzičkih revizora i računovođa sa članstvom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Severne Makedonije i svojim članovima pomažemo da budu ispred ostalih redovnim edukativnim aktivnostima, publikacijama, stručnom literaturom i podelom iskustva iz prakse.

IAFAA je udruženje osnovano sa sledećim ciljevima:

  • podizanje svesti o postojanju prevara u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru, kao i u široj javnosti;
  • borba protiv prevara i korupcije u svim sektorima, pranja novca i finansiranja terorizma;
  • sticanje i širenje znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije radi borbe sa prevarama i korupcijom, kao i znanja iz svih područja revizije, kontrolinga, finansijskog upravljanja i kontrole radi unapređenja korporativnog upravljanja.

Lica izabrana na funkcije

Predsednik: Gordana Matović
Potpredsednik:
Prof. Dr. Božo Vukoja
Sekretar:
Nikola Korbar

Članovi Upravnog odbora:

Gordana Matović
MSC/Dipl. Forenzički računovođa
Predsednik
Prof. dr Božo Vukoja
Potpredsednik
Boško Nilević
Msc, Ovlašćeni revizor

Članovi Nadzornog odbora:

Prof. Dr. Slavko Vukša
Predsednik Nadzornog odbora
Prof. dr Branka Vukoja

Članovi Suda časti:

Igor Pavićević
MSc, Ovlašćeni revizor,
Predsednik Suda Časti

Po statutu, Sud časti radi po IFAC 2018 – ​Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe
(pogledajte ispod).

Dokumenta

Osnivačka skupština Međunarodnog Udruženja forenzičkih računovođa i revizora je održana 29.11.2019. u Beogradu, kada je usvojen Statut udruženja i izabrani su Upravni i Nadzorni odbor, kao i Sud časti.


Statut IAFAA,
decembar 2019.

Zapisnik sa Osnivačke skupštine IAFAA,
novembar 2019.

Registri

(Ovaj odeljak biće dodat kasnije.)

Etički kodeks

Po statutu, Sud časti radi po IFAC 2018 – ​Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe.

Česta pitanja

(Ovaj odeljak biće dodat kasnije.)