Usluge

Koje usluge nudi IAFAA?

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Računovođa i Revizora

Forenzička kontrola troškova

Osnovna svrha usluge kontrole troškova jeste identifikovanje potencijala za smanjivanje troškova poslovanja, radi popravljanja finansijskog rezultata, uključujući cash-flow i profit, ali i priprema kompanije za značajne promene i kontinuirano poboljšanje.

Smanjenje troškova ne znači samo redukciju specifičnih troškova. Profit je mnogo manji i u opasnosti ako prodaja i kontrola troškova ne idu ruku pod ruku. Veliki obim prodaje ne znači obavezno i veliki profit. Velika i povećana prodaja često stvara privid blagostanja, dok su prikriveni troškovi iza te slike preveliki i izjedaju profit. Povećanje profita kroz smanjenje i rezanje troškova mora biti zasnovano na organizovanom, planiranom konceptu, jer rezanje troškova nije jednostavno  smanjenje nekih ili svih troškova ne planski i ne metodički.

Forenzička kontrola troškova se sprovodi specifičnom metodologijom i obuhvata sve sektore kompanije od proizvodnje, preko nabavke, marketinga , prodaje, ljudskih resursa i administracije.

Ako mislite da postoji manjak gotovine, da su  troškovi vaše organizacije previsoki, da je poslovna dobit previše niska u odnosu na prihod od prodaje, vreme je da proverite svoje troškove. I to forenzičkom kontrolom!

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak ovde.

Forenzička revizija

Pogrešno iskazani podaci u finansijskim izveštajima nisu uvek posledica neznanja, previda ili pogrešne primene međunarodnih računovodstvenih standarda, već i kriminalnih radnji radi sticanja sopstvene dobiti.

Prevare ugrožavaju poslovanje kompanije na mnogo različitih načina, ne samo zbog finansijske štete već znatno kvare sliku te kompanije u očima javnosti i srozavaju moral zaposlenih. Na osnovu sprovedenih istraživanja dokazano je da u proseku organizacije gube 7 do 10 odsto godišnje dobiti zbog prevara, a samo mali procenat ovih gubitaka organizacija uspe da povrati.

U cilju sprečavanja daljeg porasta ove vrste kriminala, od izuzetnog je značaja mogućnost otkrivanja načina na koji je prevara učinjena, kao i identifikacija počinilaca. Ključnu ulogu u otkrivanju kriminalnih radnji koje počine tzv. „bele kragne“ ima forenzička revizija i savremeni digitalni forenzički alati.

Forenzička revizija finansijskih izveštaja relativno je nova, visokospecijalizovana usluga koja pretpostavlja poseban angažman osoba koje su posebno obučene i poseduju iskustvo u sprečavanju i otkrivanju kriminalnih radnji.

Osnovni cilj forenzičke revizije jeste otkrivanje kriminalne radnje u finansijskim izveštajima osumnjičenog ili kontrolisanog subjekta analize, a iz osnovnog, granaju se pojedinačni ciljevi forenzičke revizije:

• otkrivanje i imenovanje počinilaca kriminalne radnje,

• otkrivanje načina, mesta i vremena njenog izvršenja,

• utvrđivanje materijalne štete i uticaj kriminalne radnje na poslovanje organizacije,

• obezbeđivanje dokaza za sudski ili disciplinski postupak.

Ako imate sumnje, nedoumice ili dojave da se u Vašoj organizaciji događaju kriminalne radnje, stručni tim udruženja IAFAA Vam može biti od pomoći.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak ovde.

Upravljanje rizikom od finansijske prevare

Prevara i finansijska zloupotreba su neprijatna realnost na današnjem globalnom tržištu sa prosečnom organizacijom koja gubi oko 5 procenata svog godišnjeg prihoda zbog prevare. Kao rezultat toga, neophodno je  upravljanje rizikom od prevare kako bi se zaštitili krajnji rezultat, integritet i  reputacija svake organizacije .

Razumevanje  ranjivosti svake organizacije  i uspostavljanje odgovarajućeg okvira za identifikaciju i reagovanje na njih su od suštinskog značaja na današnjem globalnom tržištu, pošto regulatori zahtevaju aktivnije upravljanje i istragu za širok spektar rizika, uključujući finansijski kriminal, prevaru i korupciju.

Korporativni  rukovodioci  i direktori odgovorni su ne samo za dela prevare ili podmićivanja koja su sami počinili, već i za dela koja su možda bila pod njihovom kontrolom, ali nisu preduzeli jasne mere da spreče isti. U stvari, rizik od prevare postoji u svakoj organizaciji – samo u različitom stepenu.

Kroz usluge upravljanja rizikom od prevare i borbe protiv prevare možete da:

 • Utvrdite, procenite i ublažite ključne rizike od prevare i nedoličnog ponašanja
 • Identifikujete i odredite prioritetne oblasti u poslovanju koje su sklone pojavi prevara i preduzmete odgovarajuće mere
 • Uspostavite adekvatne mere za borbu protiv prevare kako biste efikasno ublažili rizik od prevare i borili se protiv nedoličnog ponašanja

Stručni tim IAFAA može pružiti podršku na sledeće načine:

 • Ukupna procena rizika od prevare i nedoličnog ponašanja,
 • Pregled internih kontrola prevare, usklađenosti, programa za borbu protiv prevara i korporativne etike,
 • Dizajn programa usklađenosti i poboljšanje procesa upravljanja rizikom od prevara, 
 • Pomoć menadžmentu u dizajniranju i implementaciji okvira za prevenciju prevara, uključujući korporativne etičke kodekse i ponašanja, politike odgovora na prevare, kontrole prevencije prevara, komunikacije, politike i standarde za praćenje i prevenciju,
 • Sveobuhvatni i praktični saveti u vezi sa svim aspektima upravljanja rizikom od prevare

Stručni tim udruženja IAFAA ima znanja i iskustva iz oblasti rizika od prevara sa kojim se suočavaju današnja preduzeća, pa vam može biti od pomoći da se identifikuju poslovne oblasti ranjive na pojavu prevara i podložne nedoličnom ponašanju , procene i odrede prioriteti rizika od prevare i predlože aktivnosti za smanjenje rizika od prevare.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak ovde.

Priprema za uvođenje međunarodnog standarda ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 propisuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i poboljšanje sistema menadžmenta protiv mita. Zahtevi ISO 37001:2016 su primenljivi na sve organizacije (ili delove organizacija) bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti, bilo da je u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru. Osim toga, može se implementirati kao samostalni standard ili biti integrisan s drugim sistemima upravljanja.

ISO 37001 služi kao okvir predostrožnosti organizacijskog integriteta i pomaže u borbi protiv rizika povezanih s podmićivanjem i podsticanjem pristojne poslovne kulture. Pomaže organizacijama da spreče, prepoznaju i reaguju na podmićivanje i pridržavaju se zakona o sprečavanju mita i korupcije.

Usaglašavanje sa standardom ISO 37001:2016, donosi organizaciji koristi, jer:

 • Pojačava kontrole, smanjuje rizik od pojave mita i korupcije.
 • Obezbeđuje uverenje menadžmentu, zaposlenima, vlasnicima, finansijerima, klijentima i drugim poslovnim saradnicima da je uspostavljena međunarodno priznata dobra praksa kontrole anti- korupcije.
 • Demonstrira da je organizacija preduzela razumne korake i potrebne kontrole  za prevenciju, otkrivanje i reagovanje na pojavu mita i korupcije.
 • Dobija se konkurentna prednost na tržištu, posebno u tenderskim nadmetanjima.
 • Ispunjavaju se čl. 49 i čl.50 Zakona o javnim nabavkama.
 • Prednost za ulazak u međunarodne lance snabdevanja.
 • Organizacija stiče bolji imidž i reputaciju kod svih zainteresovanih strana.
 • Integritet organizacije raste.

Stručni tim IAFAA može pružiti podršku kroz:

 • Obuke projektnog tima/tima za implementaciju radi praktičnog razumevanja standarda ISO 37001:2016,
 • Pregled dokumenata i ocena usaglašenosti postojećih politika, procesa, postupaka,  
 • GAP analize za usaglašenost sa ISO 37001:2016,
 • Mapiranje i procena rizika od mita i korupcije svakog rizičnog procesa i/ili odeljenja i/ili poslovne jedinice (identifikovanje najizloženijih pozicija, procena inherentnih/rezidualnih rizika, procena rizika specifičnih transakcija, povezanih lica)
 • Podršku u stvaranju i /ili poboljšavanju operativnih dokumenata sistema menadžmenta protiv mita,
 • Podizanje svesnosti i kapaciteta zaposlenih kroz sprovođenje neophodnih programa obuke

Oslonite se na stručni tim IAFAA, uštedite svoje vreme i pripremite se za dobijanje sertifikata u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak ovde.

Eksterna ocena kvaliteta rada interne revizije

Prema IIA standardu 1312-Eksterna ocena, organizacija mora barem jednom u pet godina sprovoditi eksterno ocenjivanje kvaliteta rada interne revizije od strane kvalifikovanog eksternog ocenjivača ili tima ocenjivača.

Bez obzira da li vaša organizacija pripada poslovnom, javnom ili bankarskom sektoru, neophodno je poštovanje ovog standarda interne revizije.

Stručni tim IAFAA može pružiti podršku kroz procenu usaglašenosti sa  međunarodnim standardima za sprovođenje interne revizije i to:

 • Svrhe , autoriteta i odgovornosti službe interne revizije
 • Nezavisnost, objektivnost i stručnost
 • Vođenje aktivnosti internog revizora
 • Planiranje i obavljanje angažmana
 • Komunikacije sa akcionarima/vlasnicima
 • Metode praćenje napretka

Stručni tim IAFAA čine eksperti za eksternu ocenu kvaliteta rada interne revizije iz regiona i mogu vam olakšati ispunjenje zakonskih obaveza poslovanja u javnom i finansijskom sektoru.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak ovde.