Potpisan sporazum o saradnji sa Visokom školom za finansije i računovodstvo u Tuzli

Dana 17.09.2021. potpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Visokoškolske ustanove „Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra“ sa sedištem u Tuzli (BiH) i Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora – IAFAA, sa sedištem u Beogradu (RS).

Leave a Reply

%d bloggers like this: