Međunarodna konferencija IAFAA 2022.

Međunarodna konferencija IAFAA 2022.

Budite deo regionalne inicijative u borbi protiv finansijskih prevara, korupcije i pranja novca!

13. maj 2022.
Agendu pogledajte ispod.


Detalji

 • Datum: Petak 13. maj 2022. (jedan dan)
 • Vreme: 09:00 – 16:30
 • Lokacija: Online
 • Cena: 30€ za članove IAFAA, 50€ za nečlanove IAFAA
 • Dodatne informacije: 6 CPE za Sertifikovane forenzičke revizore
 • Prijava: na email adresu office@iafaa.net
 • Plaćanje: Prema instrukcijama dobijenim nakon prijave
 • Publikacija:  Radovi svih govornika biće objavljeni u publikaciji ZBORNIK IAFAA 2022
 • Pitanja? Pišite na office@iafaa.net,
  ili pozovite +381 67 701 1406

Agenda

(otvorite za više detalja)

09:00 Registracija učesnika

09:20 Uvodno obraćanje

Gordana Matović, Master ek. nauka / Dipl. Forenzički računovođa, Direktor GM Konsalting doo, Predsednica  UO IAFAA
Prof. Dr. Slavko Vukša, Predsednik NO IAFAA

09:30 „Relevantnost forenzičke revizije u detektovanju prevara u transakcijama sa povezanim stranama“

Prof. Dr. Branko Ž. Ljutić, SFAI – Crna Gora, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta – Hrvatska             

Eric Mantelaers – RSM Holland / Univerzitet Maastricht – Amsterdam, Holandija

09:45 „Forenzičko računovodstvo i revizija u borbi protiv prevara“

Prof. Dr. Jelena Poljašević – Ekonomski fakultet, Univerzitet Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

10:00 „Oblici prevara u vreme pandemije izazvane Covidom-19 i njihov uticaj na razvoj forenzičkog računovodstva kao oblika kontrole“

Prof. Dr. Dragomir Dimitrijević, Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

10:15 „Uticaj Internet of Things tehnologije na trendove u računovodstvenoj profesiji“

Prof. Dr. Kosana Vićentijević, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija,   Valjevo, Srbija

10:30 „Finansijske prevare u blockchain industriji“

Nikola Korbar, strukovni ekonomista, Direktor u Blockchain Central, Beograd, Srbija

10:45 „Uloga profesionalne prakse etike računovođa kao značajnog elementa suzbijanja korupcije“

Daliborka Pejović, Dipl. pravnik,  Skupština Crne Gore, Odbor za anti-korupciju, Podgorica, Crna Gora                     

Igor Pavićević, Dipl. ekonomista, Menadžer edukacija, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

11:00 Pauza – Kafa

11:15 „Uloga i značaj forenzičke revizije u digitalnom poslovnom svetu“

Prof. Dr Edin Glogić, Visoka Škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, Bosna i Hercegovina

11:30 „Analiza modela forenzičke revizije u BiH i zemljama okruženja -mini istraživanje“

Prof. Dr. Božo Vukoja, Sveučilište/ Univerzitet „VITEZ“, Tuzla, Direktor „Revident“ doo, Grude, Mostar, Bosna i Hercegovina

11:45 „Mito i korupcija čine lošu perspektivu za društvo u celini“

Prof. Dr. Jozo Pilić, Sveučilište/ Univerzitet „VITEZ“, Tuzla, Bosna i Hercegovina

12:00 „Cyber security  podrška finansijskoj forenzici -preventiva, otkrivanje prevara i čuvanje nalaza“

Prof. Dr. Goran Kunjadić, Doktor informatičkih nauka, Univerzitet „Singidunum“, Beograd, Srbija

12:45 „Suzbijanje korupcije uspostavom sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kao deo sistema“

Zikreta Tubić, Dipl. ekonomista, Agencija za poslovno savetovanje i edukaciju “FMC“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina

13:00 Pauza – Ručak

14:00 “Koruptivni izazovi i adekvatan odgovor u javnim nabavkama tokom pandemije COVID-19 “

Maja Matić, Master prava, Agencija za borbu protiv korupcije, Potpredsednica ACFE Srbija

14:15 „Korupcioni mehanizmi i modus operandi -reference na Smart City inicijative i projekte sa osvrtom na ulogu velikih međunarodnih korporacija u korupciji“

Prof. Dr. Slavko Simić, ICV BiH, Banja Luka, RS, Bosna i Hercegovina Branko Marković, ICV BiH, Banja Luka, RS, Bosna i Hercegovina

14:30 Panel diskusija I: Manipulacije i kriminalne radnje u finansijskim izveštajima

Moderator: Prof. Dr. Zoran Babić

15:30 Panel diskusija II: Uticaja interne revizije tačnije internih kontrola na kripto valute i blockchain

Moderator: Prof. dr. Edin Glogić

Budite
pokrovitelj

Postanite partner IAFAA 2022 i kao jedan od naših pokrovitelja osigurajte da se Vaša kompanija izdvaja iz gomile i prepoznaje kroz spektar marketing mogućnosti.

Saznajte više