Contact

Write to us!

Stojimo Vam na raspolaganju ukoliko imate neko pitanje ili predlog za saradnju.

IAFAA logo

Međunarodno Udruženje Forenzičkih Revizora i Računovođa
Registry number: 28295880
PIB: 111837472
Jelene Frontingham 13d,
Voždovac, Belgrade
Zastupnik: Gordana Matović
Pun naziv na engleskom: International Association of Forensic Accountants and Auditors – IAFAA